OWADA Yuji

ID:9000020332618

Division of Histology, Graduate Sch. of Med., Tohoku Univ. (1999年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Abstracts:THE 40TH MEMORIAL SCIENTIFIC MEETING OF THE JAPAN SOCIETY OF HISTOCHEMISTRY AND CYTOCHEMISTRY

    NAKANISHI Shigetada , Mizoguchi Akira , HIRATA Tatsumi , Nawa Hiroyuki , Takei Nobuyuki , ARAKI Nobukazu , HATAE Tanenori , Kogo Hiroshi , Fujimoto Toyoshi , OWADA Yuji , KONDO Hisatake , WATANABE Dai , Sakashita Naomi , Takeya Motohiro , Takahashi Kiyoshi , Miyazaki Akira , Horiuchi Seikoh , Chang Ta-Yuan , KOIKE Masato , UCHIYAMA Yasuo , Sato Yuichi , Thuchiya Benio , NISHIMURA Masataka , Kameya Toru , IWACHIDO Nobuhisa , ARIYASU Sanae , HIROKAWA Mitsuyoshi , TSUTSUMI Yutaka , HIROHASHI Setsuo , TAKEUCHI Jun , KOSHIBA-TAKEUCHI Kazuko , YASUDA Kunio , OGURA Toshihiko , Takahashi Masayo

    ACTA HISTOCHEMICA ET CYTOCHEMICA 32(6), 487-494, 1999

    J-STAGE 

Page Top