KONISHI Yoichi

ID:9000020342618

Ist Department of Surgery, Nara Medical University (1969年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • GENERAL SESSION

    KANAZAWA Kokichi , KAMIHATA Shigeru , KON Kiyoshi , IZUMI Haruaki , NEGORO Takashi , MORII Sotokichi , MORIMOTO Yasuhiro , FUJITA Kuniya , KAWASHIMA Takao , OGATA Takuro , MURATA Fumio , MAYAHARA Hiroshi , OHKUBO Tatsuya , OGAWA Kazuo , OHKURA Takuji , GLENNER George G. , KISHINO Yasuo , KATSUSE Retsu , YANO Yoshinobu , TAKEUCHI Tadao , OKUDA Yoshiaki , NISHIMURA Hideo , HARADA Toshinori , SHIMADA Masateru , MAEDA Ryuei , HIROSE Shunta , IWASA Zenji , YASUTOMI Masayuki , YAMADA Ryotaro , TSUJINO Motoyoshi , KATAYAMA Atsushi , MURAI Nobuhiro , JINNAI Dennosuke , ARAI Kokichi , IIJIMA Koichi , IHARA Nobuo , KURAHASHI Koichi , MAEDA Toshihiro , ANDOH Katashi , MORI Kazuhiro , OTSUKA Nagayasu , MATSUURA Hideo , YOSHIMURA Yasro , YOKOTA Reiko , KATAOKA Harumi , NAGATSU Ikuko , TAKAMATSU Hideo , ASO Yoshio , HOSHINO Yoshinobu , KOISO Kenkichi , MURAHASHI Isao , SUGA Shoichi , AKIYOSHI Masatoyo , SATO Kiichi , MIZUNO Katsuyoshi , FUKUDA Masatoshi , MIMURA Yasuo , MAEDA Mise , KOIDE Tsutomu , BABA Kensuke , SHIMOSATO Yukio , NOKUBI Kazuto , SUZUKI Takuro , KATO Morio , KAWAI Kioko , SUGIHARA Hajime , TSUCHIYAMA Hideo , KOIKE Yasuo , YAMADA Kazuyori , ISHIDA Yasuo , IIDA Futoshi , SUGIMOTO Akitoshi , SAKAMOTO Kazuo , KIRIMOTO Koji , OUCHI Nobuo , ABE Muneaki , AKAMATSU Masasuke , MATSUMOTO Takaharu , SAKANO Hiroyuki , YAMASAKI Masahiro , KONISHI Yoichi , KATSUI Takuo , NAKAJIMA Hideo , KOGE Katsushiro , MIYATAKE Minoru , TERAWAKI Asaharu , HORAI Zenji , MICHIZAWA Tsunehira , KASAHARA Shinichi , KANEDA Masayuki , OHKAWA Kin-ichi , KATOH Tomoe , TANABE Yoshitsugu , ASOH Kazuo , NUMANO Fujio , SHIMAMOTO Takio , KATSU Kenichi , TAKENOBU Makio , KUROIWA Tomoe , KOBAYASHI Masahiko , NISHIDA Shozo , EBARA Masaharu , AMEMIYA Tsugio , KOYAMA Shinichi , SASAKI Mitsuo , IWAMASA Teruo , FUJISAKI Akiko , ITOH Mitsuru , MITOMO Yoshio , ONO Kazuyuki , YOSHIKI Shusaku , KURAHASHI Yoshiaki

    ACTA HISTOCHEMICA ET CYTOCHEMICA 2(4), 176-203, 1969

    J-STAGE 

Page Top