YOSHIMI TERUYA

ID:9000020759511

Second Department of Medicine, Hamamatsu University School of Medicine (1988年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Human Corticotropin-Releasing Hormone Test in Normal Subjects and Patients with Hypothalamic, Pituitary or Adrenocortical Disorders.

    FUKATA JUNICHI , IGARASHI MASAO , IRIE MINORU , IZUMI KANJI , KAGEYAMA NAOKI , KATO KIYOHIKO , KUMAHARA YUICHI , MATSUZAKI FUKASHI , MATSUKURA SHIGERU , MIYAII KIYOSHI , MORI SHINTAROH , NAKAI YOSHIKATSU , NAKAGAWA KOJI , NAKAJIMA HIRONORI , NIIMI MITSURO , OGATA ETSURO , SAITO SHIRO , SHIMIZU NAOKATA , SHIZUME KAZUO , TAKAHARA JIRO , TAKAKURA KINTOMO , TOMITA AKIO , IMURA HIROO , UOZUMI TOHRU , WAKABAYASHI ICHIJI , YANAIHARA NOBORU , YOSHIMI TERUYA , YOSHINAGA KAORU , ABE KAORU , AONO TOSHIHIRO , DEMURA HIROSHI , FUJITA TAKUO , HIBI ITSURO , IBAYASHI HIROSHI

    Human corticotropin-releasing hormone (hCRH) test was performed in 57 normal volunteers and 102 patients with hypothalamic, pituitary and adrenocortical diseases. Intravenous bolus injection of synthe …

    Endocrinologia Japonica 35(3), 491-502, 1988

    J-STAGE  Ichushi Web  Cited by (2)

Page Top