OHKURA Motohiko

ID:9000021884143

Dept. Thoracic Surg. (1979年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • GENERAL SESSION

    YASUDA Kenjiro , YOSHIDA Keizo , Mitani Fumiko , Ishimura Yuzuru , NAGATSU I. , KARASAWA N. , KONDO Y. , INAGAKI S. , MURAKOSHI MASANORI , YAMAMOTO ICHIRO , Ogura Motohiro , Nishikawa Kiyohisa , OHNO Shinichi , Maeda Ryuei , Toki Junko , YANAGISAWA Takaaki , TAKUMA Shosaburo , SASAKI Daizo , SIMAZAKI Masayoshi , MITSUHASHI Takehiro , HASEGAWA Kiyoshi , SUMI Yawara , TANAKA Ayako , MURATA Fusayoshi , MURAKI Takeshi , MURAKI Takuro , Yamasaki Yuichiro , Kuramochi Shigeru , Yoshimura Shinichi , ANDOH Takao , MIYAJIMA Hiroaki , NOMURA Masaji , NUMANO Fujio , WATANABE Yoshinori , YAMAMOTO Noboru , YAJIMA Michiyoshi , WATABIRI Sadakiyo , TAKENO Kyoko , YOSHIDA Nobuyoshi , TANIYAMA Kohtaro , TANAKA Chikako , NAGASHIMA Toshiko , BEPPU Hirokuni , UONO Masanori , YAMADA Hiroshi , YASUDA Kenjiro , MIZUKAWA Kiminao , IMAI H. , NAKAI K. , ITAKURA T. , KOMAI N. , NAGAI T. , KIMURA H. , IMAMOTO K. , MAEDA K. , IMAMOTO Kikuko , YAMASHITA Shuji , NAGAI Toshisaburo , KATAOKA Katsuko , SHIMIZU Keisuke , YAMAMOTO Toshiharu , OCHI Junzo , NAKAMURA Toshio , IBATA Yasuhiko , KOJIMA H. , NAGATSU T. , Kojima Hideki , SAKAI Yasuhiro , Anraku Shigemi , Toshima Nobuo , Yoshida Masami , Kotorii Ken , TAKAHASHI Y. , SAKUMOTO T. , TOHYAMA M. , KIMOTO Y. , YAMAMOTO K. , KASHIBA A. , KIMOTO HIROO , SHIMIZU N. , SAKAI K. , SALVERT D. , JOUVET M. , KISHIDA Takenobu , KITO Shozo , ITOGA Eiko , KITOI Shozo , WAKABAYASHI Ichizi , OGAWA Norio , ODA TOMIO , KAIYA Hisanobu , IWATA Tsuyoshi , NAMBA Masuyuki , TSUCHIHASHI Yasunari , FUKUDA Masaru , FUJITA Setsuya , NAKANISHI Kazuo , FUKUDA Masaru , Kagawa K. , Tomimasu H. , MAYAHARA Hiroshi , Kamachi M. , Kitamura O. , Ashihara T. , Takeoka O. , Hidaka T. , NISHIKAWA Akiyoshi , MORI Hideki , TAKAHASHI Masayoshi , MAEDA Osami , Onogi K. , IDE Chizuka , AGO Yasuhiro , Ito R. , KAITA Hisanobu , KATO Kazuo , Shiihashi Michiko , SAKUMOTO Tetsuro , NAGATO Yasukazu , TADANO Yanagi , TADANO Masashi , OSHIMA Kiyoshi , OKADA Akiko , FUJIMOTO Toyoshi , KIMURA Maseru , NOKUBI Kazuto , KATHO Mario , KASHIBA Akira , HASHIMOTO Hisashi , TAKIGAMI Shigeru , MORII Sotokichi , NAKAO Iezo , SASAKI Fumie , WATANABE Kyozo , ANDO Takao , Daimon T. , MUKUDAI Tatsuhiko , WADA Tetsushi , IKADO Shinsuke , Yamagami Takahiro , Gamou Atsushi , Mori Masahiko , SASAKI Junzo , NAKAMOTO Shu , MORI Masaharu , SHIMIZU Satoru , Asada-Kubota Mari , Kanamura Shinsuke , MORIGUCHI Satoru , KISHINO Yasuo , KITAMURA Osamu , HIDAKA Takashi , ASHIHARA Tsukasa , TAKEOKA Osamu , INOMATA Kenichirou , OKADA Shintaro , YAMADA Kazuyori , YABUUCHI Hyakuji , NAKAGAWA Shiro , SUEMATSU Chiharu , KANAGAWA Ryuichi , KUMAMOTO TETSUZO , OGAWA Kazuo , OGAWA Hiroshi , KAMI Koji , MITSUI Tadao , MIZUHIRA Vinci , OHKURA Takuji , NAGAI Toshisaburo , KIMURA Hiroshi , MAEDA Toshihiro , SATOH K. , KANDA Shigeto , OTSUKA Nagayasu , SUZUKI Toshio , HAMADA Tetsuo , IWAMASA Teruo , TAKEUCHI Tadao , OHKURA Minoru , WATANABE Keiichi , KOMATSU Noriyuki , WATANABE Kenji , OBATA Hiroko , IBATA Yasuhiko , SANO Yutaka , NAGATA Tetsuji , MURATA Fusayoshi , KIMURA Hiroshi , KINOSHITA Haruo , OHKURA Motohiko , KUBO Seiichi , HIRAI Kei-ichi , Ishii Tetsuo , SAITO Takuma , Shiota Toshiro , WATANABE Kensuke , YAMASHINA Shohei , KAWAI Kazuhiro , IIDA Futoshi , KOMIYAMA Kiyohiro , SATO Akira , KATSUYAMA Tsutomu , SUGANUMA Tatsuo , NASU Tsuyoshi , MATSUSHITA Masaya , NAGASE Katsuro , FUJIWARA Masayuki , TAKAHASHI Michihito , TATEMATSU Masae , HASHIMOTO Yoshinori , UCHIDA Yuzo , KOTAKE Yasunori , TSUJI Yasukuni , KAWAI Kioko , SUGIHARA Hajime , ARAKI Nasasuke , Tsuchiyama Hideo , HARADA Tomoyuki , SUGIMOTO Akitoshi , AMEMIYA Tsugio , YOSHIDA Hidehiko , TSURU Takeshi , MAENO Masanobu , SHIRAISHI Yukiharu , AKAGI Masanobu , TSUSU Takeshi , Murata F. , MIYAYAMA Haruhiko , TAKEMIYA Masataka , KITAJIMA Kiyoaki , SATOU Yasuo , OGAWA Narumi , OKADA Kiyoki , KISHIMOTO Takashi , KAWAOI Akira , OKANO Tadao , SHIKATA Toshio , Yoshida K. , YAMAGUCHI Takahiro , HOSHINO Tadahiko , TAMATE Hideo , OSAMURA R. Yoshiyuki , NAKAHASHI Etsuko , TANAKA Minoru , YANAIHARA Noboru , KAMEYA Yuzuru , HOSHINO Munemitsu , WATARI Nakazo , Ohno S. , KAMEYA Toru , DOBASEI Kazuyoshi , OKUMURA Hajime , NISHIYAMA Fumiaki , KAWAI Norio , SAMPEI Kiyoe , OHSATO Yukihiro , HIRANO Hiroshi , KAMEDA Yoko , IKEDA Akira , Nagata T. , HARADA Tanekazu , ITO Kunihiko , ASO Yoshio , OHTAWARA Yoshihisa , SUZUKI Kazuo , TAJIMA Atsushi , FUJITA Kimio , AIHA Motohiko , SUZUKI Hiroshi , Izumi Shinichi

    ACTA HISTOCHEMICA ET CYTOCHEMICA 12(2), 168-193, 1979

    J-STAGE 

Page Top