Kitai Reizaburo

Articles:  1-1 of 1

  • FIRST SIMULTANEOUS OBSERVATION OF AN Hα MORETON WAVE, EUV WAVE, AND FILAMENT/PROMINENCE OSCILLATIONS

    Asai Ayumi , Ishii Takako T. , Isobe Hiroaki , Kitai Reizaburo , Ichimoto Kiyoshi , UeNo Satoru , Nagata Shin'ichi , Morita Satoshi , Nishida Keisuke , Shiota Daikou , Oi Akihito , Akioka Maki , Shibata Kazunari

    We report on the first simultaneous observation of an Hα Moreton wave, the corresponding EUV fast coronal waves, and a slow and bright EUV wave (typical EIT wave). We observed a Moreton wave, associat …

    The Astrophysical Journal 745(2), 2012-02-01

    IR 

Page Top