Nagasato Kunihiko

Articles:  1-1 of 1

  • Antiphospholipid Antibodies in Patients with Myasthenia Gravis

    Kinoshita Ikuo , Motomura Masakatsu , Nagasato Kunihiko , Ichinose Katsuhiro , Ohishi Kiyosumi , Takeo Gou , Satoh Akira , Nakamura Tatsufumi , Yoshimura Toshiro , Tsujihata Mitsuhiro , Nagataki Shigenobu

    We measured antiphospholipid antibodies in sera from 94 patients with myasthenia gravis (MG). We found lgG aCL in 14/94 (14.9 % )lgM aCL in 6/94 (6.4 %) and LA in 4/56 (7.1 %) patients with MG. As a w …

    Acta medica Nagasakiensia 39(1-3), 41-44, 1994-10-25

    IR  Ichushi Web 

Page Top