HIGUCHI Makoto

ID:9000043329462

Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, Shinshu University School of Medicine (2011年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Japan Renal Biopsy Registry : the first nationwide, web-based, and prospective registry system of renal biopsies in Japan

    SUGIYAMA Hitoshi , YOKOYAMA Hitoshi , SATO Hiroshi , SAITO Takao , KOHDA Yukimasa , NISHI Shinichi , TSURUYA Kazuhiko , KIYOMOTO Hideyasu , IIDA Hiroyuki , SASAKI Tamaki , HIGUCHI Makoto , HATTORI Motoshi , OKA Kazumasa , KAGAMI Shoji , NAGATA Michio , KAWAMURA Tetsuya , HONDA Masataka , FUKASAWA Yuichiro , FUKATSU Atsushi , MOROZUMI Kunio , YOSHIKAWA Norishige , YUZAWA Yukio , MATSUO Seiichi , KIYOHARA Yutaka , JOH Kensuke , TAGUCHI Takashi , MAKINO Hirofumi

    Clin Exp Nephrol 15(4), 493-503, 2011-08-01

    Ichushi Web  References (21) Cited by (10)

Page Top