SHIBATA Seiichi

ID:9000046026975

Institute for Nuclear Study,University of Tokyo (1988年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Neutrino Mass and End-Point Energy of 3H β-Decay

    KAWAKAMI Hirokane , KATO Sadayuki , NAITO Fujio , NISIMURA Keigo , OHSHIMA Takayoshi , SHIBATA Seiichi , SUZUKI Takeshi , UKAI Kumataro , MORIKAWA Naotake , NOGAWA Norio , NAGAFUCHI Teruyasu , TAKETANI Hiroshi , IWAHASHI Makio , HISATAKE Kazuo , FUKUSHIMA Yasutaka , MATSUDA Takeshi , TANIGUCHI Takashi

    The end-point energy of 'H /7-decay is re-examined and found as E.= 18582.5 "r4. 1eV by a new measurement of the electron energy spectrum at INS. Also, an upperlimit of the electron anti-neutrino mass …

    Journal of the Physical Society of Japan 57(9), p2873-2876, 1988-09

Page Top