KUDO Hisaaki

ID:9000107353469

Department of Chemistry, Niigata University (2009年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Decay Properties of ^<266>Bh and ^<262>Db Produced in the ^<248>Cm + ^<23>Na Reaction

    MORITA Kosuke , MORIMOTO Kouji , KAJI Daiya , HABA Hiromitsu , OZEKI Kazutaka , KUDOU Yuki , SATO Nozomi , SUMITA Takayuki , YONEDA Akira , ICHIKAWA Takatoshi , FUJIMORI Yasuyuki , GOTO Sin-ichi , IDEGUCHI Eiji , KASAMATSU Yoshitaka , KATORI Kenji , KOMORI Yukiko , KOURA Hiroyuki , KUDO Hisaaki , OOE Kazuhiro , OZAWA Akira , TOKANAI Fuyuki , TSUKADA Kazuaki , YAMAGUCHI Takayuki , YOSHIDA Atsushi

    Journal of the Physical Society of Japan 78(6), "064201-1"-"064201-6", 2009-06-15

    References (9)

Page Top