YUKI Michiko

ID:9000107380267

Fukushima Medical University (2012年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Study Protocol for the Fukushima Health Management Survey

    YASUMURA Seiji , HOSOYA Mitsuaki , YAMASHITA Shunichi , KAMIYA Kenji , ABE Masafumi , AKASHI Makoto , KODAMA Kazunori , OZASA Kotaro , YAMASHITA Shunichi , KAMIYA Kenji , YASUMURA Seiji , HOSOYA Mitsuaki , ABE Masafumi , AKASHI Makoto , KODAMA Kazunori , OZASA Kotaro , OHTSURU Akira , SAKAI Akira , MIYAZAKI Makoto , YOKOTA Motomi , SUZUKI Tomoko , MATSUI Shiro , OHTANI Koji , SUZUKI Shinichi , NAKAJIMA Shinichi , WATANABE Tsuyoshi , OMORI Koichi , KANEMITSU Keiji , KAWASAKI Yukihiko , NAKANO Keiichi , FUKUSHIMA Toshihiko , MATSUZUKA Takashi , MIDORIKAWA Sanae , YASUDA Hidetsugu , YAMAHATA Mutsuo , IMAFUKU Yuji , SATO Hirosuke , SUZUKI Hitoshi , TAKEISHI Yasuchika , NIWA Shinichi , YABE Hirooki , MASHIKO Hirofumi , NAKAYAMA Yoko , YUKI Michiko , FUJIMORI Keiya , OHTA Misao , GOTO Aya , TAKAHASHI Hidenori , NOMURA Yasuhisa , YASUDA Shun , WAGURI Satoshi , ISHIDA Suguri , OGAWA Kazuhide , KIKUTA Atsushi , NAKAJIMA Yumiko , OHANA Noboru , SHIBATA Yoshisada , YASUDA Hidetsugu , IWASE Jiro , HATA Kenichi , IWANAMI Hiroshi , HATA Akinobu , AKAHANE Keiichi , KOBASHI Gen , YASUDA Hiroshi , YONAI Shunsuke , HISATA Mitsuru , KAMIO Yoko , SUZUKI Yuriko , AKIBA Suminori , SOBUE Tomotaka , KAWAKAMI Norito , NISHIMOTO Hiroshi , SHIBATA Akiko

    <b>Background: </b>The accidents that occurred at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant after the Great East Japan Earthquake on 11 March 2011 have resulted in long-term, ongoing anxie …

    Journal of Epidemiology 22(5), 375-383, 2012-09-01

    J-STAGE  References (36) Cited by (1)

Page Top