KOHAMA Mitsuhiro

Articles:  1-1 of 1

  • Outburst of LS V+44 17 Observed by MAXI and RXTE, and Discovery of a Dip Structure in the Pulse Profile

    USUI Ryuichi , MORII Mikio , KAWAI Nobuyuki , YAMAMOTO Takayuki , MIHARA Tatehiro , SUGIZAKI Mutsumi , MATSUOKA Masaru , HIROI Kazuo , ISHIKAWA Masaki , ISOBE Naoki , KIMURA Masashi , KITAYAMA Hiroki , KOHAMA Mitsuhiro , MATSUMURA Takanori , NAKAHIRA Satoshi , NAKAJIMA Motoki , NEGORO Hitoshi , SERINO Motoko , SHIDATSU Megumi , SOOTOME Tetsuya , SUGIMORI Kousuke , SUWA Fumitoshi , TOIZUMI Takahiro , TOMIDA Hiroshi , TSUBOI Yoko , TSUNEMI Hiroshi , UEDA Yoshihiro , UENO Shiro , YAMAOKA Kazutaka , YAMAZAKI Kyohei , YOSHIDA Atsumasa

    Publications of the Astronomical Society of Japan 64(4), "79-1"-"79-7", 2012-08-25

    References (30)

Page Top