Noma Kensuke

Articles:  1-1 of 1

  • Autologous Bone-Marrow Mesenchymal Stem Cell Implantation and Endothelial Function in a Rabbit Ischemic Limb Model

    Mikami Shinsuke , Nakashima Ayumu , Nakagawa Keigo , Maruhashi Tatsuya , Iwamoto Yumiko , Kajikawa Masato , Matsumoto Takeshi , Kihara Yasuki , Chayama Kazuaki , Noma Kensuke , Ochi Mitsuo , Nishimura Masahiro , Tsuji Koichiro , Kato Yukio , Goto Chikara , Higashi Yukihito

    Background:The purpose of this study was to determine whether autologous mesenchymal stem cells (MSCs) implantation improves endothelial dysfunction in a rabbit ischemic limb model.Methods:We evaluate …

    PLoS ONE 8(7), e67739, 2013-07-04

    IR 

Page Top