KOBAYASHI TOSHIO

ID:9000240091962

Southern Tohoku Fukushima Hospital (2013年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • START AND INITIAL RESULTS OF THE FUKUSHIMA PREFECTURE ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION REGISTRATION SURVEY

    NAKAZATO KAZUHIKO , ONO MASAHIRO , KANAZAWA MASAHARU , ABE YUKIHIKO , SATO MASAHIKO , WATANABE MASAYUKI , SUZUKI SHIGEBUMI , TSUDA AKIHIRO , CHIBA KATSUMI , HONDA TSUNEO , TAMAGAWA KAZUAKI , YAMAKI TAKAYOSHI , WATANABE TOMOYUKI , ABE WATARU , MAEYAMA TADAMI , SAGAWA KEIICHI , TAKAHIRA HIROSHI , SODENAGA YASUMORI , OHARA NAOTO , KOBAYASHI TOSHIO , HISA SHINICHI , SUZUKI SAKAE , KIJIMA MIKIHIRO , SAITO YASUTOSHI , SHINEHA RYUZABURO , SUZUKI FUMIO , MATSUI JUNICHIRO , TSUBOI MASAO , YUI TOKUO , ABE SATOSHI , NAGASAWA SHUICHI , TAKAYA YUZOU , MAEHARA KAZUHIRA , KOMATSU NOBUO , MARUYAMA YUKIO , TAKEISHI YASUCHIKA , SUGI MASAFUMI , SEITA HIROSHI , KANKE MICHITO , SAITO TOMIYOSHI , OWADA TAKAYUKI

    Acute myocardial infarction (AMI) remains one of the most serious heart diseases and elucidation of its pathogenesis and advances in treatment strategies have been desired. In 2009, to understand the …

    FUKUSHIMA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE 59(1), 27-34, 2013

    IR  J-STAGE  Ichushi Web 

Page Top