ASHIDA Shingo

ID:9000248221641

Department of Urology, Kochi Medical School (2013年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Impact of four loci on serum tamsulosin hydrochloride concentration

    TAKATA Ryo , MATSUDA Koichi , SUGIMURA Jun , OBARA Wataru , FUJIOKA Tomoaki , OKIHARA Koji , TAKAHA Natsuki , MIKI Tsuneharu , ASHIDA Shingo , INOUE Keiji , TANIKAWA Chizu , SHUIN Taro , SASAKI Shoichi , KOJIMA Yoshiyuki , KOHRI Kenjiro , KUBO Michiaki , YAMAGUCHI Masao , OHNISHI Yozo , NAKAMURA Yusuke

    Journal of human genetics 58(1), 21-26, 2013-01-01

    Ichushi Web  References (38)

Page Top