SAITO TSUNEYOSHI

ID:9000253048148

Yonezawa City Hospital, Internal Medicine (1990年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Serum Lp(a) lipoprotein concentrations of japanese patients with coronary heart disease.

    SANO RYUICHI , INOKUCHI HIROSHI , FUJINO AKIHISA , SHIMAZU HIROMICHI , KOBAYASHI MASAYOSHI , YAHATA YOSHIKAZU , OGYUU ATSUHIRO , SUZUKI KATSUNORI , KITAGAWA MASAYUKI , SAITO TSUNEYOSHI

    SANO, R., FUJINO, A., SHIMAZU, H., KOBAYASHI, M., YAHATA, Y., OGYUU, A., SUZUKI, K., KITAGAWA, M., SAITO, T. and INOKUCHI, H. <i>Serum Lp(a) Lipoprotein</i> <i>Concentrations of Japa …

    The Tohoku Journal of Experimental Medicine 162(3), 261-267, 1990

    J-STAGE 

Page Top