KONDO EIJI

ID:9000253065332

Shionogi Research Laboratories Shionogi & Co., Ltd. (1981年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Asparenomycin A, a new carbapenem antibiotic.

    TANAKA KENTARO , YOSHIDA TADASHI , SHOJI JUN''ICHI , TERUI YOSHIHIRO , TSUJI NAOKI , KONDO EIJI , MAYAMA MIKAO , KAWAMURA YOSHIMI , HATTORI TERUO , MATSUMOTO KOICHI

    The Journal of Antibiotics 34(7), 909-911, 1981

    J-STAGE 

Page Top