MORI ATSUMI

Articles:  1-1 of 1

  • Protection of coronary reperfusion injury by a calcium antagonist.

    KINOSHITA MASAHIKO , OKADA YOSHIO , MIYAZAKI MIZUO , OKUNISHI HIDEKI , TODA NOBORU , TAKAYAMA YUKIO , KATO SHOTARO , MASHIRO IWAO , MITSUNAMI KENICHI , MOTOMURA MASAKAZU , KAWAKITA SEIICHI , MORI ATSUMI , SONO JUN

    The anterior descending branch of the left coronary artery (LAD) of the dog was ligated for 2 hours and thereafter reperfusion was continued for 1 hour. The regional myocardial blood flow (RMBF) durin …

    Japanese Circulation Journal 44(6), 461-466, 1980

    J-STAGE 

Page Top