NAITO YOSHIHIKO

Articles:  1-1 of 1

  • The trend of coronary heart disease and its risk factors based on epidemiological investigations.

    KONISHI MASAMITSU , SHIMAMOTO TAKASHI , INADA HIROSHI , DOI MITSUNORI , ISO HIROYASU , SATO SHINICHI , KITAMURA AKIHIKO , KOMACHI YOSHIO , IIDA MINORU , NAITO YOSHIHIKO , TERAO ATSUSHI , TAKAYAMA YOSHIRO , ITO HIROYASU , YUTANI CHIKAKO , ITO MASASHI , KOJIMA SABURO

    Changes in the incidence of coronary heart disease (CHD) in the past 20 years have been observed in workers in the city and residents in rural areas and the risk factors of CHD studied. Findings show …

    Japanese Circulation Journal 51(3), 319-324, 1987

    J-STAGE 

Page Top