SHIMIZU NAOKATA

ID:9000253231255

Third Department of Medicine, Teikyo University School of Medicine (1993年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Human Corticotropin-Releasing Hormone Test in Patients with Hypothalamo-Pituitary-Adrenocorticai Disorders.

    FUKATA JUNICHI , YOSHINAGA KAORU , TAKAKURA KINTOMO , DEMURA HIROSHI , IRIE MINORU , MIYACHI YUKITAKA , YANAIHARA NOBORU , YOSHIMI TERUYA , MIURA KIYOSHI , KUWAYAMA AKIO , OTA ZENSUKE , SHIMIZU NAOKATA , KATO YUZURU , SAITO SHIRO , TAKAHARA JIRO , HASHIMOTO KOZO , NAWATA HAJIME , MATSUKURA SHIGERU , IMURA HIROO , HIBI ITSURO , TANAKA KOSHI , TANAKA TOSHIAKI , NAKAGAWA SHOICHI , TAKEBE KAZUO , KIMURA KENICHI

    To assess the diagnostic usefulness of a synthetic human corticotropin-releasing hormone (CRH) formulation (Code No. MCI-028), we administered 100μg of the peptide intravenously to 183 patients wit …

    Endocrine Journal 40(5), 597-606, 1993

    J-STAGE 

Page Top