Suzuki Yoichiro

Articles:  1-1 of 1

  • New Limits on Neutral Scalar Bosons

    Odaka Shigeru , Emura Tsuneo , Endo Ichita , Fukawa Mineo , Fukui Toru , Fukushima Yasutaka , Haba Junji , Haidt Dieter , Hayashibara Izumi , Hemmi Yasuo , Higuchi Masato , Kondo Takahiko , Hirose Tachishige , Hojyo Yoshifumi , Homma Yasuhiro , Hoshi Yoshimoto , Ikegami Yoichi , Ishihara Nobuhiro , Kamitani Takuya , Kanematsu Nobuyuki , Kanzaki Junichi , Kikuchi Ryusaburo , Abe Koya , Koseki Tadashi , Kurashige Hisaya , Matsui Takayuki , Minami Masayuki , Miyake Kozo , Mori Shigeki , Nagashima Yorikiyo , Nakamura Teruo , Nakano Itsuo , Narita Yuichi , Amako Katsuya , Ogawa Kazuo , Ohama Taro , Ohsugi Takashi , Okamoto Atsushi , Ono Atsuo , Osabe Hitoshi , Oyama Takashi , Saito Hitoshi , Sakae Hisaharu , Sakamoto Hiroshi , Arai Yasuo , Sakamoto Shizuo , Sakano Misao , Sakuda Makoto , Sasao Noboru , Sato Minoru , Shioden Masaomi , Shirai Junpei , Sugimoto Shojiro , Sumiyoshi Takayuki , Suzuki Yoichiro , Asano Yuzo , Takada Yoshihisa , Takasaki Fumihiko , Taketani Atsushi , Tamura Norio , Tanaka Reisaburo , Terunuma Nobuhiro , Tobimatsu Keijiro , Tsuboyama Toru , Tsukamoto Akira , Uehara Sadaharu , Chiba Masami , Unno Yoshinobu , Utsumi Michiaki , Wakai Mikio , Watanabe Takashi , Watase Yoshiyuki , Yamada Yoshikazu , Yamagata Taketora , Yamashita Toshihiro , Yonezawa Yasushige , Yoshida Hajime , Chiba Yasuo , Daigo Motomasa

    A possible contribution of neutral scalar bosons to the cross section of multihadron production at <I>e</I><SUP>+</SUP><I>e</I><SUP>−</SUP> collis …

    Journal of the Physical Society of Japan 58(9), 3037-3041, 1989

    J-STAGE 

Page Top