Tanimori Toru

ID:9000254569026

Department of Physics, Tokyo Institute of Technology (1991年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Time Variation of the Cosmic Ray Muon Flux in Underground Detectors and Correlation with Atmospheric Temperature

    Collaboration Matsushiro , Collaboration Kamiokande , Mori Masaki , Oyama Yuichi , Suzuki Atsuo , Takahashi Kasuke , Yamada Masashi , Miyano Kazumasa , Miyata Hitoshi , Takei Hayanori , Hirata Keiko S. , Munakata Kazuoki , Kajita Takaaki , Kihara Ken-ichi , Nakahata Masayuki , Nakamura Kenzo , Ohara Sakuichi , Sato Nobuaki , Suzuki Yoichiro , Totsuka Yoji , Yaginuma Yoshitomo , Koshiba Masatoshi , Tsuchida Tomohiro , Suda Teruhiro , Tajima Toshiyuki , Fukuda Yoshiyuki , Nagashima Yorikiyo , Takita Masato , Kaneyuki Kenji , Tanimori Toru , Beier Eugene W. , Frank Edward D. , Frati William , Sagisaka Shuji , Kim Soo Bang , Mann Alfred K. , Newcomer F. Mitchel , Berg Richard Van , Zhang Weiping , Shimada Motoyuki , Suzuki Yukihiko , Furuhata Makoto , Yasue Shinichi , Mori Satoru

    Time variations of the cosmic ray muon flux observed during the period from January 1987 to April 1990 in the Matsushiro underground muon observatory and the Kamiokande-II detector are compared. A sig …

    Journal of the Physical Society of Japan 60(9), 2808-2811, 1991

    J-STAGE 

Page Top