増野 博康 MASUNO Hiroyasu

ID:9000255939790

Department of Otorhinolaryngology, Yokohama Municipal Hospital (1989年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Comparative study of Roxithromycin (RU28965) and Midecamycin acetate in the treatment of suppurative otitis media  [in Japanese]

    BABA Shunkichi , KOBAYASHI Keiko , KATSUTA Kenji , NAKASHIMA Mitsuyoshi , DEGUCHI Koichi , ITO Yoriko , KAWAMURA Shozo , SHINKAWA Atsushi , MIYAKE Hirosato , OGINO Hitoshi , MATSUNAGA Toru , HARADA Yasuo , YAJIN Koji , TAGASHIRA Nobuharu , SOYANO Kaoru , HIRAKAWA Masahiro , MOGI Goro , OHYAMA Masaru , FUKAMI Kohzo , MATSUZAKI Tsutomu , FUKUDA Katsunori , SHIMA Tetsuya , ITOH Kazunori , UCHIZONO Akihiro , IMAMURA Yoko , MORI Norihito , USHIGAI Masato , ITABASHI Takatsugu , FUJIMAKI Yutaka , WATANABE Hiroshi , WADA Masashi , KIMURA Etsuko , TAKAYAMA Mikiko , ISHII Tetsuo , TSUBAKI Shigekazu , OGURA Shuji , SUZUKI Kenji , KAWABATA Isuzu , SAKAI Makoto , SATO Mutsumi , IIDA Masahiro , MATSUKAWA Junichi , MIYANAGA Mamoru , TAMURA Yoshiyuki , AKITAYA Tadashi , KOMATSU Nobuyuki , KASAGI Masakatsu , SHIMADA Junichiro , SHIMIZU Kohji , MASUNO Hiroyasu , SAKAMOTO Yutaka , SAKURAI Sakae , MARUYAMA Tsuyoshi , SATO Akiyoshi , OKADA Yukihiro , TAKIMOTO Isao , IWATA Shigenobu , NAITO Masao , INAGAKI Mitsuaki , MARUO Takeshi , ITO Haruo , KINOSHITA Sadaji , YOKOTA Akira , TAKANO Tsuyoshi , KAWAI Takashi , MORIBE Kazuho , MIYAMOTO Naoya , TAMAKI Hiromitsu , KIMU Seisin , KOBAYASHI Takehiro , ISHIDA Minoru , TAYA Naozou , NOIRI Teruhisa , IIZUKA Kuniichirou , OGAWA Masaki , SENBA Osamu , NOTAKE Keiko , OKUMURA Shinichi , FURUTA Hiroshi , OZAKI Masayoshi , ONISHI Shinjiro , KUROKAWA Michinori , NODA Masuhiro , NINOMIYA Yuko , CHIKUIE Daisuke , MURAKAMI Yuzuru , ITO Mamoru , KISHIMOTO Akinori , ARIKI Ken , TAKEBAYASHI Shubun , YOSHIOKA Tatsuo , UEDA Ryoho , YUMISAKI Akiteru , KURONO Yuichi , WATANABE Noritake , TOMONAGA Kazuhiro , KUGA Masaaki , MORIMITSU Tamotsu , HAYASHI Akitoshi , OHHORI Yasuichi , OGAWA Kazuaki , OGAWA Takashi

    The clinical effectiveness, safety and utility of Roxithromycin (RU 28965, RU) in the treat- ment of patients with suppurative otitis media were compared with patients treated with midecamycin acetate …

    OTOLOGIA FUKUOKA 35(2), 314-340, 1989

    J-STAGE  Ichushi Web  Cited by (1)

Page Top