増野 博康 MASUNO Hiroyasu

ID:9000255939911

Department of Otorhinolaryngology, Yokohama Municipal Hospital (1989年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Comparative study of Roxithromycin (RU 28965) and Midecamycin acetate in the treatment of acute lacunar tonsillitis  [in Japanese]

    KAWAMURA Shozo , MORI Norihito , KATSUTA Kenji , NAKASHIMA Mitsuyoshi , DEGUCHI Koichi , SUZUKI Kenji , SHIMADA Junichiro , INAGAKI Mitsuaki , KOBAYASHI Takehiro , OGINO Hitoshi , MATSUNAGA Toru , HARADA Yasuo , YAJIN Koji , TAGASHIRA Nobuharu , ONISHI Shinjiro , HIRAKAWA Masahiro , MOGI Goro , OHYAMA Masaru , FUKAMI Kohzo , MATSUZAKI Tsutomu , FUKUDA Katsunori , SHIMA Tetsuya , ITOH Kazunori , UCHIZONO Akihiro , IMAMURA Yoko , UEDA Ryoho , USHIGAI Masato , ITABASHI Takatsugu , FUJIMAKI Yutaka , WATANABE Hiroshi , WADA Masashi , KIMURA Etsuko , TAKAYAMA Mikiko , ISHII Tetsuo , TSUBAKI Shigekazu , OGURA Shuji , KOBAYASHI Keiko , KAWABATA Isuzu , SAKAI Makoto , SATO Mutsumi , IIDA Masahiro , MATSUKAWA Junichi , MIYANAGA Mamoru , TAMURA Yoshiyuki , AKITAYA Tadashi , KOMATSU Nobuyuki , KASAGI Masakatsu , ITO Yoriko , SHIMIZU Kohji , MASUNO Hiroyasu , SAKAMOTO Yutaka , SAKURAI Sakae , MARUYAMA Tsuyoshi , SATO Akiyoshi , OKADA Yukihiro , TAKIMOTO Isao , IWATA Shigenobu , NAITO Masao , SHINKAWA Atsushi , MARUO Takeshi , ITO Haruo , KINOSHITA Sadaji , YOKOTA Akira , TAKANO Tsuyoshi , KAWAI Takashi , MORIBE Kazuho , MIYAMOTO Naoya , TAMAKI Hiromitsu , KIMU Seisin , MIYAKE Hirosato , ISHIDA Minoru , TAYA Naozou , NOIRI Teruhisa , IIZUKA Kuniichirou , OGAWA Masaki , SENBA Osamu , NOTAKE Keiko , OKUMURA Shinichi , FURUTA Hiroshi , OZAKI Masayoshi , BABA Shunkichi , KUROKAWA Michinori , NODA Masuhiro , NINOMIYA Yuko , CHIKUIE Daisuke , MURAKAMI Yuzuru , ITO Mamoru , KISHIMOTO Akinori , ARIKI Ken , TAKEBAYASHI Shubun , YOSHIOKA Tatsuo , SOYANO Kaoru , YUMISAKI Akiteru , KURONO Yuichi , WATANABE Noritake , TOMONAGA Kazuhiro , KUGA Masaaki , MORIMITSU Tamotsu , HAYASHI Akitoshi , OHHORI Yasuichi , OGAWA Kazuaki , OGAWA Takashi

    The clinical efficacy, safety and utility of Roxithromycin (RU 28965, RU) in the treatment of patients with acute lacunar tonsillitis were compared with that of Midecamycin acetate (MOM) in a double-b …

    OTOLOGIA FUKUOKA 35(2), 285-307, 1989

    J-STAGE 

Page Top