玉置 弘光 TAMAOKI Hiromitsu

ID:9000255940574

Department of Otorhinolaryngology, Osaka Prefectural Hospital (1989年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Evaluation of the efficacy of Cefuzonam in acute suppurative otitis media and acute exacerbation of chronic suppurative otitis media:A comparative study with Cefotiam  [in Japanese]

    BABA Shunkichi , WADA Tetsuharu , TSUDA Kuniyoshi , FURUKAWA Mitsuru , MOGI Goro , KURONO Yuichi , YUMISAKI Akiteru , OHYAMA Masaru , FURUTA Shigeru , FUKUDA Katsunori , SHIMA Tetsuya , HANADA Takehiro , SUGIMORI Kyuichi , MATSUYAMA Hirofumi , MATSUZAKI Tsutomu , KIYOTA Ryuji , NAKASHIMA Mitsuyoshi , DEGUCHI Koichi , ICHIBAYASHI Seigo , TAKASAKA Tomonori , KOBAYASHI Toshimitsu , SHIGA Nobuyuki , TAKAHASHI Kenichi , NAKAYA Toshihiko , YUASA Ryo , TOMIOKA Sachiko , KOBAYASHI Takehiro , BABA Koutaro , SHIMADA Hitoshi , KAWABATA Isuzu , OHTA Yasushi , KAWAMURA Shozo , UEHARA Norio , ITABASHI Takatsugu , WADA Masashi , WATANABE Hiroshi , NOMURA Yasuya , KATO Shinji , MIZUNO Masahiro , HARADA Takehiko , YAMASOBA Tatsuya , FUKUDA Masahiro , ONISHI Shinjiro , ISHII Tetsuo , TAKAYAMA Mikiko , KOMATSU Nobuyuki , FURUYA Eiki , MIYAGAWA Koichi , ITO Yasuhiro , MIYAKE Hirosato , SHINKAWA Atsushi , IIDA Masahiro , SAKAI Makoto , SATO Mutsumi , SAKAMOTO Yutaka , ISOBE Ikuko , NAKANO Yuichi , TAKAHASHI Sugata , SATO Yayoi , UNNO Tokuji , MARUO Takeshi , TOUNAI Akira , YOKOTA Akira , ITO Hiromi , SUZUKI Kenji , TSUGE Isato , INAGAKI Mitsuaki , KOYAMA Kengo , IWATA Shigenobu , TAKASU Akihiko , NAITO Yoshihiro , SAKURAI Kazuo , NISHIMURA Tadao , YAGISAWA Mikio , NAKAMURA Haruhiko , SAKAKURA Yasuo , UKAI Koutaro , TAKEUCHI Kazuhiko , YAMASHITA Koichi , SATO Kiichi , MIYAZAKI Takumi , HOKUNAN Kazuhiko , MATSUNAGA Toru , OGINO Hitoshi , HAYASHI Osahiro , TAMAOKI Hiromitsu , KIMU Sonjin , SUGIYAMA Masao , OKUMURA Shinichi , MATSUNAGA Takashi , KASHIWAGI Noriko , SAKAGUCHI Kousaku , SASAKI Toru , UEDE Ichiro , MIYAMOTO Hiroaki , MOMODA Eizo , SAKAI Shun-ichi , MIYAGUCHI Mamoru , HARADA Yasuo , YAJIN Koji , HIRAKAWA Katsuhiro , ITO Mamoru , NINOMIYA Yuko , YANAI Toru , SERA Koji , TAKEBAYASHI Shubun , YASHIKI Takeo , NODA Masuhiro , KUROKAWA Michinori , KAKI Ototaka , WADA Hidetake , SHIN Takemoto , MORIKAWA Ikuro , NAKAAKI Koji

    The efficacy, safety, and usefulness of Cefuzonam (CZON) was objectively evaluated as a treatment of suppurative otitis media (acute infections and acute exacerbation of chronic infections), using Cef …

    OTOLOGIA FUKUOKA 35(6), 1078-1102, 1989

    J-STAGE 

Page Top