吉岡 照晃 YOSHIOKA Teruaki

ID:9000256560331

神奈川県立循環器呼吸器病センター呼吸器科 Department of Respiratory Diseases, Kanagawa Prefectural Cardiovascular and Respiratory Disease Center (1991年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • A Comparative Study between cefpirome (CPR) and ceftazidime (CAZ) in Respiratory Tract Infections

    SOEJIMA Rinzo , SAITO Akira , SAKURAI Iwao , IMAI Takeo , MATSUMOTO Fumio , ODAGIRI Shigeki , MATSUMURA Masanori , SUZUKI Kaneo , MUROHASHI Kou , TAKAHASHI Hiroshi , TAKAHASHI Kenichi , YOSHIOKA Teruaki , TOMIZAWA Masumi , KOYAMA Izumi , OGURA Takashi , ARAKAWA Masaaki , WADA Koichi , KAWASHIMA Takashi , TAKATO Masanaga , KUMANO Hidenori , AOKI Nobuki , SATAKE Tatsuo , YAMAKI Kenichi , NAKAYAMA Ichiro , SUZUKI Ryujiro , TAKAGI Kenzo , TANAKA Hitoshi , IMAI Masatoshi , TSUNODA Toshiaki , WATANABE Yoshiaki , TAKEUCHI Toshihiko , HAYASHI Yoshimitsu , YAMAMOTO Kazuhide , YAMADA Yasuo , SHIBAKI Hidetoshi , KUZE Fumiyuki , MURAYAMA Takako , SUZUKI Katsuhiro , KATO Motokazu , CHIBA Masaru , YAMAGUCHI Riyo , NAGAI Hitoshi , UMEDA Fumikazu , TOMIOKA Hiromi , EBISUI Osamu , TANEICHI Koji , IWASAKI Hironobu , BANDO Kenji , NISHIMURA Takashi , OYAIZU Tatsuki , ISHIDA Sunao , OHSHIMA Shunsaku , KADO Masao , YASUBA Hirotaka , SUGIMOTO Kikuo , YONEZU Seibun , KIKUIRI Tsuyoshi , UEDA Yoshihiro , YASUNAGA Kojiro , MIKI Fumio , TSUBURA Eiro , NAKAGAWA Masaru , OGURA Takeshi , OGUSHI Fumitaka , KAWANISHI Masashi , ICHIKAWA Waka , MIZUNO Kazuhito , SHINOHARA Masahide , ISHIKAWA Seiko , TAKISHITA Yoshihiro , BANDO Hiroyasu , HASHIMOTO Yoshihiro , NARITA Nobuhiro , SAWAKI Masayoshi , MIKASA Keiichi , KONISHI Mitsuru , MATSUSHIMA Toshiharu , KIMURA Makoto , MIWA Akira , KAWANISHI Masayasu , KURIMURA Tadasu , SASAKI Hideo , FUKUHARA Hirofumi , SASAKI Takao , MATSUMOTO Yukio , SUGIMOTO Yuji , SAWAE Yoshiro , ISHIMARU Toshiyuki , TAKAGI Koji , ITO Choei , SHIMONO Nobuyuki , SHIGEMATSU Nobuaki , YAGAWA Katsuro , HAYASHI Shinichiro , KONO Kenji , ONUKI Keisuke , TOHARA Shinichi , TAKEDA Seiji , TAKII Masahide , OKUDAIRA Katsumi , SATO Mitsuo , SAKAUE Akihiko , SHINOHARA Koichi , OIZUMI Kotaro , ICHIKAWA Yoichiro , KAWAHARA Masashi , HARA Kohei , HIROTA Masaki , YAMAGUCHI Keizo , KONO Shigeru , KOGA Hironobu , SUMI Masaru , SUZUKI Akira , KAKU Mitsuo , DOTSU Yasumasa , YAMADA Hiroshi , FUKUSHIMA Kiyoyasu , SUYAMA Naofumi , HAYASHI Toshiaki , MATSUMOTO Keizo , YOSHIDA Toshiaki , NAGATAKE Tsuyoshi , AKIYAMA Moritoshi , HONDA Yasuhito , TAKASUGI Masakazu , TAGUCHI Mikio , WATANABE Kiwao , SHISHIDO Harumi , SHIMA Kiyoshi , TAKENAKA Shinobu , NASU Masaru , GOTO Jun , SHIGENO Hideaki , GOTO Yoichiro , SEKINE Kyuichiro , TASHIRO Takayoshi , NAGAI Hiroyuki , YAMAZAKI Toru , AKASHI Mitsunobu , SAITO Atsushi , FUKUHARA Hiroshi , KANESHIMA Hiroshi , IRABU Yuei , SHIMOJI Katsuyoshi , KITSUKAWA Keizo , HIRAGA Yomei , SHIGENO Yoshiteru , OGAWA Nobuya , OMICHI Mitsuhide , YASUDA Shinya , KOROKU Tetsuji , ITO Susumu , KASAGI Shoji , ONODERA Sokichi , HINO Jiro , OSAKI Yoshinobu , MATSUMOTO Hiroyuki , OTA Takafumi , SAKAI Eiichi , SHIMIZU Tetsuo , SASAKI Nobuhiro , FUJIKANE Toshiaki , FUJIUCHI Satoshi , SHISHIDO Toshiaki , TAKEBE Kazuo , OKIMOTO Niro , YANADA Atsuko , MASUDA Mitsuo , MURAKAMI Seiichi , IMAMURA Kenichi , TAMURA Toyokazu , ENDO Katsumi , MURABAYASHI Hideya , OCHIAI Shigeru , SAWADA Hidekazu , SHIMURA Michitaka , KAWAKAMI Yoshikazu , TAMURA Masashi , KONISHI Kazuki , YOSHIDA Taiji , SUDO Morio , BANDO Takeshi , SATO Nobuhisa , OURA Masayuki , UNOURA Tetsuro , MOURI Takashi , TAKISHIMA Tamotsu , YAMAGUCHI Etsuro , TANNO Yasuo , KUDO Kunio , ISHII Munehiko , SUGIYAMA Masaharu , MOTOMIYA Masakichi , WATANABE Akira , NAGAI Kosaku , SATO Kazuo , KONNO Kiyoshi , HASUIKE Teruo , TERAI Tsugio , SHIDA Kuniharu , SHINDO Satoshi , HAYASHI Izumi , SHIMADA Jingoro , YOSHIDA Masaki , SAITO Atsushi , SHIBA Koya , KAJI Masanobu , HORI Seiji , SAKAI Osamu , YOSHIKAWA Takashi , MIYASHITA Hideo , ONO Yasuo , BABA Masumi , KOBAYASHI Hiroyuki , OSHITANI Hiroshi , MIURA Hiroshi , INOUE Takashi , SHIMADA Kaoru , GOTO Mieko , GOTO Hajime , TAKAOKA Kazuo , SANO Yasuyuki , MIYAMOTO Yasufumi , ARAI Yasuo , MATSUMURA Kanzaburo , SUZUKI Akira , NAKAMORI Yoshitaka , NARUI Koji , NOGUCHI Masayuki , NAKATANI Tatsuo , NAKATA Koichiro

    Efficacy and safety of a new injectable cephem antibiotic, cefpirome sulfate (hereafter, CPR), against respiratory tract infections were examined and compared with those of a control drug, ceftazidime …

    Kansenshogaku Zasshi 65(4), 400-422, 1991

    J-STAGE 

Page Top