NIINAMI Hiroshi

ID:9000258742993

Department of Cardiovascular Surgery, Saitama International Medical Center, Saitama Medical University (2013年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Guidelines for the Clinical Application of Bypass Grafts and the Surgical Techniques (JCS 2011) Published in 2012 : Digest Version

    OCHI Masami , AMANO Atushi , ARAI Hirokuni , ASAI Tohru , DAIDA Hiroyuki , FUJIWARA Hisayoshi , HORII Taiko , ISSHIKI Takaaki , KAWASUJI Michio , KIMURA Takeshi , KOBAYASHI Junjiro , MUSUDA Izuru , NIINAMI Hiroshi , NISHIDA Hiroshi , NISHIGAKI Kazuhiko , OGAWA Satoshi , OHNO Takayuki , OKABAYASHI Hitoshi , OKAMURA Yoshitaka , SAKATA Ryuzo , SHIBA Teruo , SUMA Hisayoshi , SUMIYOSHI Tetsuya , TAKAMOTO Shinichi , TASHIRO Tadashi , YAKU Hitoshi , YAMAMOTO Fumio , YAMAZAKI Tsutomu , WATANABE Go , DOI Kiyoshi , FUJII Masahiro , HUNYU Michiya , KITAMURA Soichiro , NAKAJIMA Hiroyuki , NISHIMI Masaru , SUZUKI Tomoaki , TABAYASHI Koichi , TAGUSARI Osamu , TOMITA Shigeyuki , HIRAYAMA Atsushi , KAWACHI Kanji , KOYAMA Nobuya , NAGAI Ryozo , MASUDA Izuru

    Circulation Journal 77(6), 1608-1641, 2013-05-25

    J-STAGE  Ichushi Web  References (635)

Page Top