NIWANO Shinichi

ID:9000261036002

Department of Cardio-angiology, Kitasato University School of Medicine (2013年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Guidelines for Treatment of Acute Heart Failure (JCS 2011) : Digest Version

    IZUMI Tohru , HIRAYAMA Atsushi , ISOBE Mitsuaki , ITO Hiroshi , KITAKAZE Masafumi , MOMOMURA Shin-ichi , SAWA Yoshiki , SEINO Yoshihiko , TSUTSUI Hiroyuki , YAMAZAKI Kenji , YOSHIKAWA Tsutomu , ADACHI Hitoshi , ANZAI Toshihisa , AOYAMA Naoyoshi , GOTO Yoichi , HASHIMURA Kazuhiko , INOMATA Takayuki , KATO Mahoto , KINUGAWA Shintaro , NAKAMURA Kazufumi , NISHIGAKI Kazuhiko , NIWANO Shinichi , ONISHI Katsuya , OZAWA Taketoshi , SAKATA Yasushi , SATO Naoki , SATO Yukihito , SUGIYAMA KATO Tomoko , TSUCHIHASHI MAKAYA Miyuki , YAMAMOTO Kazuhiro , YASUMURA Yoshio , YOKOYAMA Hiroyuki , HORI Masatsugu , IMAIZUMI Tsutomu , NAKATANI Takeshi , SAKU Keijiro , YOSHIMURA Michihiro

    Circulation Journal 77(8), 2157-2201, 2013-07-25

    J-STAGE  Ichushi Web  References (135)

Page Top