UEHARA Shinya

ID:9000261676940

Department of Urology, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences (2013年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Nationwide surveillance of bacterial pathogens from patients with acute uncomplicated cystitis conducted by the Japanese surveillance committee during 2009 and 2010 : antimicrobial susceptibility of Escherichia coli and Staphylococcus saprophyticus

    HAYAMI Hiroshi , TAKAHASHI Satoshi , ISHIKAWA Kiyohito , YASUDA Mitsuru , YAMAMOTO Shingo , UEHARA Shinya , HAMASUNA Ryoichi , MATSUMOTO Tetsuro , MINAMITANI Shinichi , WATANABE Akira , IWAMOTO Aikichi , TOTSUKA Kyoichi , KADOTA Junichi , SUNAKAWA Keisuke , SATO Junko , HANAKI Hideaki , TSUKAMOTO Taiji , KIYOTA Hiroshi , EGAWA Shin , TANAKA Kazushi , ARAKAWA Soichi , FUJISAWA Masato , KUMON Hiromi , KOBAYASHI Kanao , MATSUBARA Akio , NAITO Seiji , TATSUGAMI Katsunori , YAMAGUCHI Takamasa , ITO Shin , KANOKOGI Mototsugu , NARITA Harunori , KAWANO Hiromi , HOSOBE Takahide , TAKAYAMA Kazuo , SUMII Toru , FUJII Akira , SATO Takashi , YAMAUCHI Takamine , IZUMITANI Masanobu , CHOKYU Hirofumi , IHARA Hideari , AKIYAMA Kikuo , YOSHIOKA Masaru , UNO Satoshi , MONDEN Koichi , KANO Motonori , KAJI Shinichi , KAWAI Shuichi , ITO Kenji , INATOMI Hisato , NISHIMURA Hirofumi , IKUYAMA Toshihiro , NISHI Shohei , TAKAHASHI Koichi , KAWANO Yukihiro , ISHIHARA Satoshi , TSUNEYOSHI Kengo , MATSUSHITA Shinji , YAMANE Takashi , HIROSE Takaoki , FUJIHIRO Shigeru , ENDO Katsuhisa , OKA Yasuhiko , TAKEYAMA Koh , KIMURA Takahiro , UEMURA Tetsuji

    Journal of infection and chemotherapy : official journal of the Japan Society of Chemotherapy 19(3), 393-403, 2013-06-01

    Ichushi Web  References (29)

Page Top