Sakamoto Tatsunori

Articles:  1-1 of 1

  • A randomized controlled clinical trial of topical insulin-like growth factor-1 therapy for sudden deafness refractory to systemic corticosteroid treatment.

    Nakagawa Takayuki , Kumakawa Kozo , Usami Shin-ichi , Hato Naohito , Tabuchi Keiji , Takahashi Mariko , Fujiwara Keizo , Sasaki Akira , Komune Shizuo , Sakamoto Tatsunori , Hiraumi Harukazu , Yamamoto Norio , Tanaka Shiro , Tada Harue , Yamamoto Michio , Yonezawa Atsushi , Ito-Ihara Toshiko , Ikeda Takafumi , Shimizu Akira , Tabata Yasuhiko , Ito Juichi

    突発性難聴に対する新規治療法の有効性を報告. 京都大学プレスリリース. 2014-12-10.[Background]To date, no therapeutic option has been established for sudden deafness refractory to systemic corticosteroids. This study aimed to examine t …

    BMC medicine (12), 2014-11-19

    IR 

Page Top