山田 奏子 Yamada Kanako

Articles:  1-1 of 1

  • EOSINOPHILIC CHRONIC RHINOSINUSITIS  [in Japanese]

    Fujieda Shigeharu , Nakayama Tsuguhisa , Ishitoya Junichi , Sakuma Yasunori , Hirakawa Katsuhiro , Takeno Sachio , Himi Tetsuo , Seki Nobuhiko , Iino Yukiko , Yoshida Naohiro , Kobayashi Masayoshi , Sakashita Masafumi , Sakaida Hiroshi , Kondo Kenji , Yamasoba Tatsuya , Miwa Takaki , Yamada Kanako , Kawata Ryo , Terada Tetsuya , Kawauchi Hideyuki , Morikura Ichiro , Ikeda Katsuhisa , Tokunaga Takahiro , Murata Junko , Ikeda Hiroki , Noguchi Emiko , Tamari Mayumi , Hirota Tomomitsu , Imoto Yoshimasa , Takabayashi Tetsuji , Tomita Kaori , Ninomiya Takahiro , Morikawa Taiyo , Okano Mitsuhiro , Urashima Mitsuyoshi , Haruna Takenori , Yoshikawa Mamoru , Ohtori Nobuyoshi , Asaka Daiya , Haruna Shinichi

    Japanese Journal of Allergology 64(1), 38-45, 2015

    J-STAGE  Ichushi Web 

Page Top