Sawasaki Tatsuya

論文一覧:  1件中 1-1 を表示

  • Na, K-ATPase α3 is a death target of Alzheimer patient amyloid-β assembly.

    Ohnishi Takayuki , Yanazawa Masako , Sasahara Tomoya , Kitamura Yasuki , Hiroaki Hidekazu , Fukazawa Yugo , Kii Isao , Nishiyama Takashi , Kakita Akiyoshi , Takeda Hiroyuki , Takeuchi Akihide , Arai Yoshie , Ito Akane , Komura Hitomi , Hirao Hajime , Satomura Kaori , Inoue Masafumi , Muramatsu Shin-Ichi , Matsui Ko , Tada Mari , Sato Michio , Saijo Eri , Shigemitsu Yoshiki , Sakai Satoko , Umetsu Yoshitaka , Goda Natsuko , Takino Naomi , Takahashi Hitoshi , Hagiwara Masatoshi , Sawasaki Tatsuya , Iwasaki Genji , Nakamura Yu , Nabeshima Yo-Ichi , Teplow David B , Hoshi Minako

    アルツハイマー病で起こる神経細胞死の新たなターゲット分子の発見 -神経細胞死の新たな分子メカニズム解明による革新的治療法の開発に期待-. 京都大学プレスリリース. 2015-08-14.Neurodegeneration correlates with Alzheimer's disease (AD) symptoms, but the molecular identities of pathog …

    Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 112(32), E4465-E4474, 2015-08-11

    機関リポジトリ DOI

ページトップへ