Ito Hiroshi

論文一覧:  1件中 1-1 を表示

  • Reliability of measurement of endothelial function across multiple institutions and establishment of reference values in Japanese

    Tomiyama Hirofumi , Kohro Takahide , Higashi Yukihito , Takase Bonpei , Suzuki Toru , Ishizu Tomoko , Ueda Shinichiro , Yamazaki Tsutomu , Furumoto Tomoo , Kario Kazuomi , Inoue Teruo , Koba Shinji , Watanabe Kentaro , Takemoto Yasuhiko , Hano Takuzo , Sata Masataka , Ishibashi Yutaka , Node Koichi , Maemura Koji , Ohya Yusuke , Furukawa Taiji , Ito Hiroshi , Ikeda Hisao , Yamashina Akira

    Aims: For the standardization of flow-mediated vasodilatation (FMD) assessment as a clinical tool, validation of its reliability across multiple institutions and the establishment of normal/reference …

    Atherosclerosis 242(2), 433-442, 2015-10

    機関リポジトリ DOI

ページトップへ