CHIBA YUKIO

Articles:  1-1 of 1

  • Surgical Treatment of Type B Complete Atrioventricular Canal  [in Japanese]

    MINAMI KAZUAKI , TATSUTA NORIKAZU , KONISHI YUTAKA , MATSUDA KATSUHIKO , HIRATA KAZUO , YAMASATO ARIO , CHIBA YUKIO , ISHIHARA HIROSHI , SHIRAISHI YOSHISADA , MURAGUCHI TOMOHIKO , MURATA SHINJI , HIKASA YORINORI , HAYASHIDERA TADASHI , UEDA TADASHI

    日本外科宝函 50(5), p689-698, 1981-09

    IR  Ichushi Web 

Page Top