YOKOTA MICHIO

Articles:  1-1 of 1

  • Surgical Treatment of Congenital Coronary Arterial Fistula  [in Japanese]

    MINAMI KAZUAKI , TATSUTA NORIKAZU , KONISHI YUTAKA , MATSUDA KATSUHIKO , NISHIWAKI NOBORU , YAMASATO ARIO , CHIBA YUKIO , SHIRAISHI YOSHISADA , MURAGUCHI TOMOHIKO , HIKASA YORINORI , YOKOTA MICHIO , UEDA TADASHI , HAYASHIDERA TADASHI

    日本外科宝函 51(3), p504-513, 1982-05

    IR  Ichushi Web 

Page Top