Mazin Daniel

ID:9000322084208

ICRR, U. of Tokyo:Max-Planck-Inst. for Phys. (2015年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • 27aSJ-11 MAGIC Report 54 : MAGIC gamma-ray binaries

    Hadasch Daniela , Konno Yusuke , Kubo Hidetoshi , Kushida Junko , Masuda Shu , Mazin Daniel , Nagayoshi Tsutomu , Nakajima Daisuke , Nishijima Kyoshi , Noda Koji , Orito Reiko , Fukami Satoshi , Saito Takayuki , Takahashi Mitsunari , Tanigawa Shunsuke , Teshima Masahiro , Toyama Takeshi , Tsujimoto Shimpei , Yoshida Mayu , MAGIC Collaboration , Hayashida Masaaki , Hirai Wataru , Ikeno Yuhei , Inoue Susumu , Ishio Kazuma , Iwamura Yuki , Kato Sho

    Meeting Abstracts of the Physical Society of Japan 70.2(0), 377, 2015

    J-STAGE 

Page Top