Suenaga Mitsukuni

Articles:  1-1 of 1

  • Chemotherapy is effective for stage Ⅰ gastric cancer in patients with synchronous esophageal cancer

    Osumi Hiroki , Yoshio Toshiyuki , Chin Keisho , Ogura Mariko , Kumekawa Yosuke , Suenaga Mitsukuni , Matsusaka Satoshi , Shinozaki Eiji , Miyamoto Yuji , Morishige Kenjiro , Ishiyama Akiyoshi , Hirasawa Toshiaki , Tsuchida Tomohiro , Yamamoto Yorimasa , Fujisaki Junko , Igarashi Masahiro , Mizunuma Nobuyuki

    Gastric cancer : official journal of the International Gastric Cancer Association and the Japanese Gastric Cancer Association 19(2), 625-630, 2016

    Ichushi Web 

Page Top