Machida Nozomu

Articles:  1-1 of 1

  • Excessive watering eyes in gastric cancer patients receiving S-1 chemotherapy

    Tabuse Hiroyuki , Kashiwagi Hiroya , Hamauchi Satoshi , Tsushima Takahiro , Todaka Akiko , Yokota Tomoya , Machida Nozomu , Yamazaki Kentaro , Fukutomi Akira , Onozawa Yusuke , Mori Keita , Boku Narikazu , Ichinose Masao , Yasui Hirofumi

    Gastric cancer : official journal of the International Gastric Cancer Association and the Japanese Gastric Cancer Association 19(3), 894-901, 2016

    Ichushi Web 

Page Top