SAKUMA Tetsushi

Articles:  1-1 of 1

  • Involvement of aspartoacylase in tremor expression in rats

    NISHITANI Ai , TANAKA Miyuu , SHIMIZU Saki , KUNISAWA Naofumi , YOKOE Mayuko , YOSHIDA Yusaku , SUZUKI Toshiro , SAKUMA Tetsushi , YAMAMOTO Takashi , KUWAMURA Mitsuru , TAKENAKA Shigeo , OHNO Yukihiro , KURAMOTO Takashi

    Experimental animals 65(3), 293-301, 2016-07

Page Top