Yasumoto Kazuo

Articles:  1-1 of 1

  • Paracrine activation of MET promotes peritoneal carcinomatosis in scirrhous gastric cancer

    Zhao Lu , Yasumoto Kazuo , Kawashima Atsuhiro , Nakagawa Takayuki , Takeuchi Shinji , Yamada Tadaaki , Matsumoto Kunio , Yonekura Kazuhiko , Yoshie Osamu , Yano Seiji

    がん進展制御研究所Scirrhous gastric cancer is associated with abundant stroma and frequently develops into peritoneal carcinomatosis with malignant ascites. Although malignant ascites is among the most deadly …

    Cancer Science 104(12), 1640-1646, 2013-12-01

    IR  Ichushi Web 

Page Top