Nakayama Sumie

Articles:  1-1 of 1

  • Transdisciplinary co-design of scientific research agendas : 40 research questions for socially relevant climate engineering research

    Sugiyama Masahiro , Asayama Shinichiro , Kosugi Takanobu , Ishii Atsushi , Emori Seita , Adachi Jiro , Akimoto Keigo , Fujiwara Masatomo , Hasegawa Tomoko , Hibi Yasushi , Hirata Kimiko , Ishii Toru , Kaburagi Takeshi , Kita Yuki , Kobayashi Shigeki , Kurosawa Atsushi , Kuwata Manabu , Masuda Kooiti , Mitsui Makoto , Miyata Taku , Mizutani Hiroshi , Nakayama Sumie , Oyamada Kazuyo , Sashida Takaaki , Sekiguchi Miho , Takahashi Kiyoshi , Takamura Yukari , Taki Junichi , Taniguchi Taketoshi , Tezuka Hiroyuki , Ueno Takahiro , Watanabe Shingo , Watanabe Rie , Yamagishi Naoyuki , Yoshizawa Go

    Sustainability science : official journal of the Integrated Research System for Sustainability Science 12(1), 31-44, 2017-01

Page Top