Kiyomasa WATANABE

Articles:  1-1 of 1

  • Extension of Improved Particle and Energy Confinement Regime in the Core of LHD Plasma

    Osamu KANEKO , Masayuki YOKOYAMA , Mikiro YOSHINUMA , Ken-ichi NAGAOKA , Katsumi IDA , Ryuichi SAKAMOTO , Tsuyoshi AKIYAMA , Naoko ASHIKAWA , Hirotaka CHIKARAISHI , Masahiko EMOTO , Hisamichi FUNABA , Pavel GONCHAROV , Motoshi GOTO , Takuya GOTO , Shinji HAMAGUCHI , Katsuji ICHIGUCHI , Takeshi IDO , Hiroe IGAMI , Katsunori IKEDA , Shinsaku IMAGAWA , Mitsutaka ISOBE , Kimitaka ITOH , Akifumi IWAMOTO , Ryutaro KANNO , Hiroshi KASAHARA , Naohiro KASUYA , Daiji KATO , Kazuo KAWAHATA , Masahiro KOBAYASHI , Shin KUBO , Ryuhei KUMAZAWA , Ryuji MAEKAWA , Suguru MASUZAKI , Toshiyuki MITO , Jun-ichi MIYAZAWA , Naoki MIZUGUCHI , Tomohiro MORISAKI , Shigeru MORITA , Gen MOTOJIMA , Sadatsugu MUTO , Takashi MUTOH , Yoshio NAGAYAMA , Noriyoshi NAKAJIMA , Yukio NAKAMURA , Hideya NAKANISHI , Kazumichi NARIHARA , Yoshiro NARUSHIMA , Kiyohiko NISHIMURA , Masaki NISHIURA , Tetsuhiro OBANA , Satoshi OHDACHI , Nobuyoshi OHYABU , Masaki OSAKABE , Tetsuo OZAKI , Byron J. PETERSON , Akio SAGARA , Kenji SAITO , Satoru SAKAKIBARA , Shinsuke SATAKE , Kuninori SATO , Tetsuo SEKI , Akihiro SHIMIZU , Takashi SHIMOZUMA , Mamoru SHOJI , Shigeru SUDO , Hideo SUGAMA , Chihiro SUZUKI , Yasuhiro SUZUKI , Hiromi TAKAHASHI , Kazuya TAKAHATA , Yasuhiko TAKEIRI , Hitoshi TAMURA , Naoki TAMURA , Kenji TANAKA , Shinichiro TODA , Kazuo TOI , Masayuki TOKITANI , Tokihiko TOKUZAWA , Katsuyoshi TSUMORI , Kiyomasa WATANABE , Ichihiro YAMADA , Hiroshi YAMADA , Osamu YAMAGISHI , Nagato YANAGI , Shinji YOSHIMURA , Yasuo YOSHIMURA , Akio KOMORI

    Recent two major topics of Large Helical Device (LHD) towards fusion relevant conditions, high-density operation and high-ion-temperature operation, are reported. Super dense core plasma was obtained …

    Plasma and Fusion Research (Vol.4), 027-1 - 027-9, 2009-01-01

    IR 

Page Top