Hashimoto Takuma

Articles:  1-1 of 1

  • Extremotolerant tardigrade genome and improved radiotolerance of human cultured cells by tardigrade-unique protein.

    Hashimoto Takuma , Horikawa Daiki D. , Saito Yuki , Kuwahara Hirokazu , Kozuka-Hata Hiroko , Shin-I Tadasu , Minakuchi Yohei , Ohishi Kazuko , Motoyama Ayuko , Aizu Tomoyuki , Enomoto Atsushi , Kondo Koyuki , Tanaka Sae , Hara Yuichiro , Koshikawa Shigeyuki , Sagara Hiroshi , Miura Toru , Yokobori Shin-ichi , Miyagawa Kiyoshi , Suzuki Yutaka , Kubo Takeo , Oyama Masaaki , Kohara Yuji , Fujiyama Asao , Arakawa Kazuharu , Katayama Toshiaki , Toyoda Atsushi , Kunieda Takekazu

    Tardigrades, also known as water bears, are small aquatic animals. Some tardigrade species tolerate almost complete dehydration and exhibit extraordinary tolerance to various physical extremes in the …

    Nature communications (7), 2016-09-20

    IR 

Page Top