SATO Machiko

ID:9000345404737

Operation Department, Okayama University Hospital (2016年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Perioperative Management Center (PERIO) for Neurosurgical Patients

    YASUHARA Takao , KOBAYASHI Motomu , MATSUOKA Yoshikazu , SASAKI Toshihiro , SOGA Yoshihiko , YAMANAKA Reiko , ASHIWA Takako , ARIOKA Akemi , HASHIMOTO Yasuko , MISAKI Ayasa , ISHIHARA Yuriko , HISHIKAWA Tomohito , SATO Machiko , MORIMATSU Hiroshi , DATE Isao , AGARI Takashi , KUROZUMI Kazuhiko , ICHIKAWA Tomotsugu , KAMEDA Masahiro , SHINKO Aiko , ISHIDA Joji , HIRAMATSU Masafumi

    Perioperative management is critical for positive neurosurgical outcomes. In order to maintain safe and authentic perioperative management, a perioperative management center (PERIO) was introduced to …

    Neurologia medico-chirurgica 56(9), 574-579, 2016

    J-STAGE 

Page Top