Sugimoto Mikio

Articles:  1-1 of 1

  • Development of RNA-FISH Assay for Detection of Oncogenic FGFR3-TACC3 Fusion Genes in FFPE Samples

    Kurobe Masahiro , Kojima Takahiro , Nishimura Kouichi , Kandori Shuya , Kawahara Takashi , Yoshino Takayuki , Ueno Satoshi , Iizumi Yuichi , Mitsuzuka Koji , Arai Yoichi , Tsuruta Hiroshi , Habuchi Tomonori , Kobayashi Takashi , Matsui Yoshiyuki , Ogawa Osamu , Sugimoto Mikio , Kakehi Yoshiyuki , Nagumo Yoshiyuki , Tsutsumi Masakazu , Oikawa Takehiro , Kikuchi Koji , Nishiyama Hiroyuki

    Introduction and Objectives: Oncogenic FGFR3-TACC3 fusions and FGFR3 mutations are target candidates for small molecule inhibitors in bladder cancer (BC). Because FGFR3 and TACC3 genes are located ver …

    PLOS ONE 11(12), 2016-12-08

    IR 

Page Top