Kodama Toshiro

ID:9000347297513

Division of Implantology and Periodontology, Department of Highly Advanced Stomatology, Graduate School of Dentistry, Kanagawa Dental University (2017年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Prevalence and risk factors for peri-implant diseases in Japanese adult dental patients

    Ogata Yorimasa , Nozaki Takenori , Murakami Shinya , Matsubara Naritoshi , Tanaka Maki , Yoshino Toshiaki , Ota Junya , Nakagawa Taneaki , Ishihara Yuichi , Ito Taichi , Saito Atsushi , Nakayama Yohei , Yamaki Keiko , Matsuzaki Etsuko , Hidaka Toshirou , Sasaki Daisuke , Yaegashi Takashi , Yasuda Tadashi , Shibutani Toshiaki , Noguchi Kazuyuki , Araki Hisao , Ikumi Noriharu , Tatsumi Junichi , Aoyama Yukihiko , Kogai Hideki , Nemoto Kenji , Deguchi Shinji , Takiguchi Takashi , Yamamoto Matsuo , Inokuchi Keita , Ito Takatoshi , Kado Takashi , Furuichi Yasushi , Kubota Takehiko , Kanazashi Mikimoto , Gomi Kazuhiro , Takagi Yukie , Kubokawa Keita , Yoshinari Nobuo , Hasegawa Yoshiaki , Hirose Tetsushi , Sase Toshinaga , Arita Hirokazu , Kodama Toshiro , Sato Shuichi , Shin Kitetsu , Izumi Yuichi , Yoshie Hiromasa , Nishida Tetsuya , Takeuchi Yasuo , Onitsuka Tokuya , Sakagami Ryuji

    <p>We investigated the prevalences and risk factors for peri-implant diseases in Japanese adult dental patients attending a follow-up visit at dental hospitals or clinics as part of their mainte …

    Journal of Oral Science 59(1), 1-11, 2017

    J-STAGE  Ichushi Web 

Page Top