肥田 行博 HIDA Yukihiro

ID:9000350571071

八幡製鉄所, 技術研究所 (1965年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • 原料処理・製銑  [in Japanese]

    IKENO Teruo , OGUCHI Tetuo , KONDO Shin-ich , MATSUMOTO Ryutaro , NAKAMURA Masakazu , TANAKA Minoru , MORIKAWA Masakiyo , HAMADA Yoshihisa , OKUYAMA Masakatsu , ISHIMITSU Akitoshi , SUGAWARA Kinichi , OTA Makio , NAKATA Taizo , SAKATA Takehiko , YAGI Teinosuke , KOSUGE Takashi , KODAMA Koretaka , ONO Katsuya , KANOSHIMA Hideo , HIDA Yukihiro , KOBAYASHI Tadashi , SATOMI Koji , YAMADA Koji , SAITO Hiroshi , MIYATAKE Kazumi , TAKATA Ichiro , MORIMUNE Takahiro , KATO Tadashi , SATO Kyoichi , SHIMAZAKI Toshiji , WAKASANI Kenichi , HASEGAWA Tomohiro , SAKAMOTO Eiichi , NAGANO Kyoichi , MIMA Iwataro , KURODA Koichi , MATSUMOTO Toshio , HORIE Shigeyoshi , YATSUNAMI Kazuharu , KAJINAWA Shuji , OKAMOTO Keizo , UEDA Yasztaki , TAKAHASHI Yoshikazu , IWASAKI Iwao , KAHATA Hisashi

    Tetsu-to-Hagane 51(10), 1777-1784, 1965

    J-STAGE 

Page Top