OUTA Haruhiko

ID:9000364778761

Institute of Particle and Nuclear Studies, KEK (2004年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • g-Factor of Λ in the Hypernuclei Studied from B(M1) Measurement

    MIURA Yusuke , AJIMURA Shuhei , FUJII Yuu , FUKUDA Tomokazu , HASHIMOTO Osamu , HOTCHI Hideaki , IMAI Ken'ichi , IMOTO Wataru , KAKIGUCHI Yutaka , KAMEOKA Satoru , KRUTENKOVA Anna , MARUTA Tomofumi , MATSUMURA Akihiko , MIWA Koji , MIYOSHI Toshinobu , MIZUNUMA Katsuhito , NAKAMURA Satoshi N. , NAGAE Tomofumi , NOMURA Hiroshi , NOUMI Hiroyuki , OKAYASU Yuichi , OTAKI Takeshi , OUTA Haruhiko , SAHA Pranab Kumar , SAITOH Takehiko , SATO Yoshinori , SEKIMOTO Michiko , TAKAHASHI Toshiyuki , TAMURA Hirokazu , TANIDA Kiyoshi , TOYODA Akihisa , UKAI Mifuyu , YAMAUCHI Hirokazu

    We aim to measure the g-factor of a A in the nuclear medium. The g-factor can be measured from the probability of the Λ-spin-flip M1 transition. Using the Doppler shift attenuation method, we can meas …

    Progress of Theoretical Physics (156), 160-162, 2004-12-28

    DOI  NDL Digital Collections  References (4)

Page Top