Murai Daichi

Articles:  1-1 of 1

  • Identification of New Neutron-Rich Isotopes in the Rare-Earth Region Produced by 345 MeV/nucleon ²³⁸U

    Fukuda Naoki , Kubo Toshiyuki , Kameda Daisuke , Inabe Naohito , Suzuki Hiroshi , Shimizu Yohei , Takeda Hiroyuki , Kusaka Kensuke , Yanagisawa Yoshiyuki , Ohtake Masao , Tanaka Kanenobu , Yoshida Koichi , Sato Hiromi , Baba Hidetada , Kurokawa Meiko , Ohnishi Tetsuya , Iwasa Naohito , Chiba Ayuko , Yamada Taku , Ideguchi Eiji , Go Shintaro , Yokoyama Rin , Fujii Toshihiko , Nishibata Hiroki , Ieki Kazuo , Murai Daichi , Momota Sadao , Nishimura Daiki , Sato Yoshiteru , Hwang Jongwon , Kim Sunji , Tarasov Oleg B. , Morrissey David J. , Simpson Gary

    Journal of the Physical Society of Japan 87(1), 014202-1-11, 2018-01

Page Top