Onitsuka Toshiaki

Articles:  1-1 of 1

  • The effect of duration of illness and antipsychotics on subcortical volumes in schizophrenia : Analysis of 778 subjects

    Hashimoto Naoki , Ito Yoichi M. , Okada Naohiro , Yamamori Hidenaga , Yasuda Yuka , Fujimoto Michiko , Kudo Noriko , Takemura Ariyoshi , Son Shuraku , Narita Hisashi , Yamamoto Maeri , Tha Khin Khin , Katsuki Asuka , Ohi Kazutaka , Yamashita Fumio , Koike Shinsuke , Takahashi Tsutomu , Nemoto Kiyotaka , Fukunaga Masaki , Onitsuka Toshiaki , Watanabe Yoshiyuki , Yamasue Hidenori , Suzuki Michio , Kasai Kiyoto , Kusumi Ichiro , Hashimoto Ryota

    Background: The effect of duration of illness and antipsychotic medication on the volumes of subcortical structures in schizophrenia is inconsistent among previous reports. We implemented a large samp …

    NeuroImage : Clinical 17, 563-569, 2018

    IR  DOI 

Page Top