Horie-Inoue Kuniko

Articles:  1-1 of 1

  • A prospective multicenter study on genome wide associations to ranibizumab treatment outcome for age-related macular degeneration

    Yamashiro Kenji , Mori Keisuke , Honda Shigeru , Kano Mariko , Yanagi Yasuo , Obana Akira , Sakurada Yoichi , Sato Taku , Nagai Yoshimi , Hikichi Taiichi , Kataoka Yasushi , Hara Chikako , Koyama Yasurou , Koizumi Hideki , Yoshikawa Munemitsu , Miyake Masahiro , Nakata Isao , Tsuchihashi Takashi , Horie-Inoue Kuniko , Matsumiya Wataru , Ogasawara Masashi , Obata Ryo , Yoneyama Seigo , Matsumoto Hidetaka , Ohnaka Masayuki , Kitamei Hirokuni , Sayanagi Kaori , Ooto Sotaro , Tamura Hiroshi , Oishi Akio , Kabasawa Sho , Ueyama Kazuhiro , Miki Akiko , Kondo Naoshi , Bessho Hiroaki , Saito Masaaki , Takahashi Hidenori , Tan Xue , Azuma Keiko , Kikushima Wataru , Mukai Ryo , Ohira Akihiro , Gomi Fumi , Miyata Kazunori , Takahashi Kanji , Kishi Shoji , Iijima Hiroyuki , Sekiryu Tetsuju , Iida Tomohiro , Awata Takuya , Inoue Satoshi , Yamada Ryo , Matsuda Fumihiko , Tsujikawa Akitaka , Negi Akira , Yoneya Shin , Iwata Takeshi , Yoshimura Nagahisa

    We conducted a genome-wide association study (GWAS) on the outcome of anti-VEGF treatment for exudative age-related macular degeneration (AMD) in a prospective cohort. Four hundred and sixty-one treat …

    Scientific Reports (7), 2017-08-23

    IR 

Page Top